Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dobrovolní hasiči pomáhali při povodních

Přestože Praha 13 leží mimo záplavovou oblast, místní sbory dobrovolných hasičů se aktivně zapojily do likvidace následků červnových povodní v Praze. Souběžně s čerpáním vody ze zaplavených sklepů na našem území hasiči z SDH Stodůlky a SDH Třebonice pomáhali v centru Prahy a v Bubenči stavět protipovodňové bariéry a účinně se zapojili do evakuace lidí, čerpání vody a likvidace následků povodní v Radotíně a ve Velké Chuchli. Poté pomáhali rozebírat protipovodňové bariéry. Celkem 25 členů obou sborů odpracovalo dohromady 1 150 hodin. Poslední výjezd byl 29. června na čerpání studní v Radotíně.
V průběhu povodní jsem dostal povzbudivou SMS od obyvatel Frýdlantu, kde jsme s našimi hasiči před dvěma lety likvidovali následky povodně a pomohli jsme i materiálně. Na naši pomoc nezapomněli a vyjádřili nám podporu i nyní, což nás velmi potěšilo.
Rád bych touto cestou poděkoval všem hasičům za jejich obětavou a nezištnou pomoc a také všem dárcům, kteří přispěli do naší humanitární sbírky na pomoc zaplaveným oblastem.

Jaroslav Matýsek, referát krizového řízení ÚMČ Praha 13