Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nepodceňujte pachatele vloupání do bytů!

Nepodceňujte pachatele vloupání do bytů!

Pražští policisté vyšetřovali v roce 2012 nejméně případů vloupání do bytů a domů za posledních 6 let. V průběhu první poloviny letošního roku byl však na území Prahy zaznamenán nárůst v počtu vloupání do bytů a domů.

Lépe chráněné proti vloupání jsou revitalizované panelové domy v sídlištní zástavbě, kde jsou již od samotných vstupních dveří aplikovány zásady zaměřené na bezpečnost a přehlednost. Svou roli zde hraje osvětlení chodeb, zabezpečení vstupu do sklepů, koláren či sušáren. Okna a balkony v přízemí a nižších patrech jsou chráněny bezpečnostními foliemi či mřížemi. Vnitřní prostory domu jsou často snímány kamerovým systémem. Pro pachatele je v takovém domě tolik překážek, že raději půjde jinam.

Ve starší bytové zástavbě jsou vstupní dveře do domu často nezajištěné a pachatel má volnou cestu. Také dvoukřídlé bytové dveře s dřevěnou zárubní nepředstavují pro pachatele vážnější překážku ve srovnání s jednokřídlými dveřmi zasazenými v kovové zárubni a opatřenými bezpečnostními prvky.

Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do bytů a domů nejčastěji překonáním vstupních dveří, dále přes balkon nebo oknem. U případů vloupání do bytů zloději preferují byty v nižších patrech, kde je kratší ústupová trasa, výjimkou však nejsou ani vykradené byty v posledních patrech, kam se pachatel spustil ze střechy. U případů vstupu oknem či přes balkon je pachatelé nejčastěji překonají násilím, v letním období však často využívají toho, že okna či balkony jsou otevřené.

Ze statistik vyplývá ještě jedna zásadní okolnost. V případě vloupání do bytů v bytových domech pachatel téměř ve všech případech využil skutečnosti, že vstupní dveře do domu byly nezajištěné! To znamená, že dveře byly nedovřené nebo pouze zabouchnuté. V případě zabouchnutých dveří však stačí pouze zatlačit na západku zámku a dveře se otevřou. Domovní dveře jsou tedy první a nejzásadnější překážkou, kterou musí pachatel překonat.

Podobně je tomu u bytových dveří. Policisté zaznamenali také případy, kdy pachatelé především v nočních hodinách stejným způsobem vnikali do bytů překonáním pouze zabouchnutých dveří. Z bytů kradli většinou věci, které se nacházely v předsíni. V některých případech byla drzost zlodějů taková, že brali i věci z místností, kde spali uživatele bytů. V letních měsících pachatelé také využívali otevřených oken či balkonových dveří a v nočních hodinách vstupovali do bytů, kde okrádali spící nájemníky.

Každý by měl udělat maximum pro ochranu svého majetku a bezpečí své rodiny. V této souvislosti bychom zde rádi zopakovali několik důležitých zásad. Jejich důsledným dodržováním můžete výrazně snížit pravděpodobnost, že se stanete obětí vloupání do bytu:

  • vždy zamykejte vchodové dveře do domu i bytu
  • pořiďte si kvalitní bezpečnostní vchodové dveře
  • apelujte na pořízení kamerového systému a dalších bezpečnostních prvků (dveře na čip) ve vašem bytovém domě
  • nenechávejte bez dozoru otevřená okna, hlavně v nižších patrech a zejména v noci
  • všímejte si pohybu podezřelých osob v domě a v jeho okolí
  • nenechávejte cenné věci ležet v předsíni a volně po bytě
  • nezveřejňujte na sociálních sítích fotografie interiéru svého bytu, svých cenností a termíny své dovolené

Informační materiály k prevenci vloupání do bytů můžete získat také na informacích v přízemí radnice Prahy 13.

por. Zuzana Pidrmanová, preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy