Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bude se tady někdy stavět dům pro seniory, o kterém se před časem tolik mluvilo?

Péče o dříve narozené spoluobčany patří trvale k našim prioritám. Proto jsme už v roce 2006 rozhodli o přestavbě bývalé školy „malá Trávníčkova“, která byla málo využívaná, na nové sídlo pro Středisko sociálních služeb Prahy 13. Dnes je budova známá jako Dům sociálních služeb Lukáš. Pod jednu střechu se tak dostala řada činností ve prospěch seniorů – je tam sídlo pečovatelské služby, denní stacionář, dobře vybavené středisko hygieny, jídelna, počítačová učebna a klubovna pro setkávání klubů seniorů, jejichž aktivity dlouhodobě podporujeme. V části objektu jsou také byty, ty však zdaleka nepokrývají potřebu. Proto jsme od počátku velmi intenzivně podporovali záměr hlavního města Prahy postavit domov pro seniory na našem území. Byl vybrán pozemek v místě dnešní konečné autobusů ve Stodůlkách a byl zpracován projekt, o kterém se před několika lety psalo i ve STOPu. Městská část poskytla magistrátu veškerou potřebnou součinnost a také stavební úřad provedl bez průtahů všechny administrativní kroky, takže již v roce 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí a v roce 2011 stavební povolení. Vypadalo to, že nic nebrání zahájení výstavby, stačilo jen uvolnit potřebné finanční prostředky. Poté ale došlo na hl. městě k zásadním personálním změnám a pro nové vedení již nebyla stavba domu pro seniory prioritou. Mohu vás ujistit, že jsme opakovaně žádali, aby se vedení Prahy touto otázkou zabývalo a uvolnilo alespoň prostředky na zahájení stavby, ale neměli jsme žádnou valnou odezvu. Po delším mlžení nám bylo nakonec sděleno, že hl. město nemá na realizaci projektu peníze a že ho odkládá. Také v našem zastupitelstvu se o výstavbě mnohokrát diskutovalo. Zazněly hlasy, že Praha 13 má projekt okamžitě převzít a postavit domov za vlastní prostředky. To samozřejmě vypadá velice snadno, ale tak jednoduché to není. Dům seniorů podle projektu hlavního města byl zamýšlený jako celopražský a poskytl by místo i klientům z jiných městských částí. Stavba byla navržena dost velkoryse a její výstavba by byla pro městskou část příliš finančně náročná, stejně jako provoz.

Praha 13 sama tak velký domov nepotřebuje. Nabízeli jsme magistrátu, že se budeme na výstavbě finančně podílet, ale ani na tuto nabídku vedení hl. města nepřistoupilo. Protože hrozilo, že dokonce propadne platné stavební povolení, iniciovali jsme jeho prodloužení. V lednu 2013 jsme požádali o převedení práv stavebníka a výpůjčku dotčených pozemků, aby projekt nebyl úplně smeten ze stolu. Ani k převedení však nedošlo.

Věřím, že v budoucnu hl. město přehodnotí svůj přístup a že k realizaci projetku dojde. My jsme ale nechtěli čekat a rozhodli jsme se, že souběžně podnikneme i jiné kroky k získání potřebných bytů pro seniory – zakoupením nejlépe již hotového objektu. V srpnu 2013 jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení domu pro seniory s kapacitou 100 – 200 lůžek. Protože se v zákonné lhůtě nepřihlásil žádný uchazeč, musela být veřejná zakázka koncem loňského roku zrušena. Letos na jaře jsme veřejnou zakázku vyhlásili znovu. Přihlásili se tři uchazeči, protože však ani jeden z nich nedoložil všechny potřebné dokumenty, musela být tato veřejná zakázka v souladu se zákonem zrušena. Neprodleně jsme ji ale v červnu opět vyhlásili. Tentokrát se přihlásil pouze jeden uchazeč, což je bohužel podle současného znění zákona o veřejných zakázkách také důvodem ke zrušení zadávacího řízení. Budeme ale v tomto úsilí pokračovat, vyhlásíme zakázku opětovně a jsem přesvědčen, že se nám nakonec vhodný objekt pro domov pro seniory podaří vysoutěžit. Peníze na pořízení jsou schváleny. Od úmyslu získat objekt, který by alespoň části z našich seniorů pomohl vyřešit bytovou situaci, rozhodně nehodlám ustoupit.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz