Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

JAK DĚTI VIDÍ HASIČE

Městské sdružení hasičů hl. města Prahy uspořádalo v červnu výtvarnou soutěž nazvanou „Požární ochrana očima dětí“. Do soutěže přihlásilo své kresby 1803 dětí ze 60 pražských škol. Slavnostní vyhlášení nejlepších obrázků proběhlo 12. června pod záštitou starosty Davida Vodrážky na radnici Prahy 13, kde také byly nejlepší práce vystaveny. Několik desítek ocenění vítězům všech věkových kategorií předával starosta městského sdružení Antonín Maděra s dalšími hasiči a místním zastupitelem Vítem Bobysudem. Ti nejlepší autoři postoupili do celostátního kola.

-st-