Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomoc pro malou Petrušku

Petruška Němcová z Velké Ohrady se narodila jako zdánlivě zcela zdravé miminko, ale ve 4 měsících náhle zkolabovala a lékaři u ní zjistili DEND syndrom, který má jako jediná na světě. Jde o mutaci draslíkového kanálu ve slinivce, což zpomaluje vývoj všech orgánů, svalů, mozku. Proto je ve 3,5 letech na úrovni ani ne ročního dítěte, nechodí, nemluví, pouze se posunuje po kolínkách. Navíc má novorozenecký diabetes, epilepsii, rozštěp patra a oční vady. Přesto se jejím rodičům, byť jen pomalu a s velkým úsilím, daří posouvat její vývoj dopředu. Nejvíce jim  pomáhá intenzivní rehabilitační pobyt ve speciálním zařízení v Piešťanech. Tento pobyt je však velmi drahý a zdravotní pojišťovna ho nehradí. V prosinci 2013 přispěla městská část Petrušce na dvoutýdenní pobyt částkou 10 000 korun. Petruška udělala velké pokroky, lépe vnímá okolí, snaží se komunikovat, zvedá se do kleku... Lékaři doporučují pobyt ještě zopakovat. Vzhledem k tomu, že jde o zcela výjimečnou vývojovou poruchu, rozhodla Rada MČ Praha 13 v červenci na žádost Petruščiny matky, že děvčátku přispěje na rehabilitaci částkou 30 000 korun. Budeme jí spolu s rodiči držet palce, aby jí rehabilitace byla co nejvíce ku prospěchu.

-red-