Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Válka prusko-rakouská roku 1866

Vracím se ještě do doby dávno zašlé, kdy český člověk, ač nerad, šel prolévat krev a často obětovat i svůj život za cizí zájmy. Přímí účastníci již vymřeli, jedná se o prusko-rakouskou válku roku 1866. Matěje Tůmu nepamatuji, zemřel v roce 1898, ale jako školák jsem znal Prokopa z č.p. 46 a Josefa Kejhu, ten býval jako trubač (hornista) u jízdy (kavalerie). V bitvě u Hradce Králové byl zraněn do kolena u pravé nohy, z čehož měl trvalé následky. Jako válečný invalida měl trafiku a pobíral podporu, tzv. graciál. O církevních svátcích chodívali s procesím v černém obleku a na prsou měli medaile. Prokop dvě, Kejha jednu.

Vybral Dan Novotný