Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Základní škola Kuncova navyšuje kapacitu

Velkou pozornost věnovalo v posledních měsících vedení radnice, odbor školství a vedení školy rozvoji ZŠ Kuncova. Během prázdnin probíhala rozsáhlá rekonstrukce 14 učeben a dalších prostor pavilonu B4, která si za výrazné finanční spoluúčasti školy vyžádala náklady přesahující pět miliónů korun. Současně se uskutečnila náročná rekonstrukce prostor šaten I. stupně. Vybourání většiny šatních klecí, stržení lina, vyrovnání podlahové plochy, pokládka dlažby, výměna světel, vymalování, nákup 230 šatních skříněk, laviček, instalace krytů na topení a modernizace zachovaných šatních kójí - to vše vyšlo na přibližně dva miliony korun. Všechny práce se podařilo zkoordinovat tak, aby škola mohla 1. září bez problémů přivítat své žáky v novém, čistém a nadstandardně vybaveném prostředí. Protože ZŠ Kuncova se stala spádovou školou i pro Západní Město a počet jejích žáků stále roste, požádali jsme ministerstvo školství o souhlas s navýšením její kapacity. Škola je tak dobře připravena plnit ve spolupráci s radnicí své úkoly i v budoucích letech.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy