Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proč je uzavřena Petržílkova ulice a jak dlouho to bude trvat?

V první řadě upřesním, že je uzavřen krátký úsek Petržílkovy ulice mezi křižovatkou s ulicí Na Zlatě a odbočkou k poliklinice Lípa Centrum Nové Butovice.
Důvodem uzavírky této části ulice je výstavba teplovodu pro Trigema Smart byty, které společnost Trigema buduje na místě bývalých „stříšek“ u Petržílkovy ulice, tedy mezi poliklinikou a administrativním komplexem Metronom Business Center. Tuto stavbu samozřejmě sledujeme a je nám jasné, že je nutno budoucí bytové domy připojit na stávající sítě. Nicméně o přesném termínu a rozsahu uzavírky nás stavebník ani Technická správa komunikací hl. m. Prahy neinformovali, svůj postup s námi neprojednali a postavili vedení městské části tak trochu před hotovou věc.Rada MČ Praha 13 s úplnou uzavírkou komunikace nesouhlasila. Skutečnost, že by část této poměrně frekventované ulice měla být úplně uzavřena po dobu dvou měsíců, pro nás byla nepřijatelná. Problémem pro nás bylo také to, že v důsledku uzavírky bylo nutno změnit trasu a posunout stanice tudy projíždějícího autobusu 168, což je nepříjemné zejména pro starší obyvatele, kteří do Lípy autobusem dojíždějí. Proto rada městské části na své schůzi 27. července přijala usnesení, že zásadně nesouhlasí s plánovanou úplnou uzavírkou komunikace Petržílkova v úseku Na Zlatě – příjezdová komunikace k poliklinice Lípa. Poté jsme vyzvali TSK, jakožto správce komunikace, aby ulici nezavírala a našla alternativní řešení. To se nepodařilo. Technická správa komunikací odpověděla, že našemu požadavku nemůže vyjít vstříc a Trigema zaslala důvody, proč je úplná uzavírka nezbytná a že bude dbáno bezpečnostních opatření, aby nevznikly škody na zdraví ani majetku.

Po polovině srpna byla tedy část Petržílkovy uzavřena a zastávky autobusu č. 168 v obou směrech byly posunuty od polikliniky Lípa za křižovatku s ulicí V Hůrkách směrem k radnici. Všechny klienty a návštěvníky polikliniky mohu ujistit, že příjezd k ní je zachován i během uzavírky, a to Petržílkovou ulicí ve směru od ulice Pod Hranicí a radnice. Pokud přijedete po Bucharově ulici musíte uzavírku objet ulicemi Na Zlatě, Seydlerova a V Hůrkách, stejně jako autobus. Dobrou zprávou je alespoň to, že díky tlaku radnice byla doba uzavírky zkrácena z původně plánovaných dvou měsíců na jeden měsíc. Potrvá tedy do 15. 9. a po tomto termínu by měla být Petržílkova opět normálně průjezdná.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
vodrazkad@p13.mepnet.cz, www.praha13.cz