Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Předčasně ukončená kronika života

Věra Opatrná vystudovala učitelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a většinu svého života zasvětila práci ve školství. Posledních dvacet let učila český jazyk a dějepis na Základní škole Mládí ve Stodůlkách. Letos v květnu převzala z rukou starosty plaketu Jana Ámose Komenského s poděkováním za dlouholetou pedagogickou práci pro Prahu 13. Milovala literaturu, umění a historii a tuto svoji lásku nadšeně předávala i svým žákům. Zájem o dějiny ji přivedl také ke Stodůlecké kronice Františka Vlasáka, která ji zaujala natolik, že se rozhodla vzít na sebe práci kronikářky, protože po smrti pana Vlasáka Praha 13 dlouho neměla kronikáře. Řadu let obětavě sepisovala aktuální události v městské části a zpětně starší díly kronik. Při této práci našla mnoho materiálů o historii původních stodůleckých usedlostí, které zpracovala do série zajímavých článků do zpravodaje STOP. Scházela se také s pamětníky a pečlivě sepisovala jejich vzpomínky, protože si velice dobře uvědomovala, že život je krátký.

Vychovala dvě děti, poslední roky se obětavě starala o nemocného tatínka a dlouho také o jeho domácí zvířata, na která už nestačil. Těžká nemoc ji zastihla v pilné práci, plnou energie a s mnoha plány do budoucna. Nestěžovala si, nezoufala a dokud mohla, učila, psala a pomáhala. Nemoc byla bohužel silnější než její odhodlání. Zemřela v neděli 21. srpna. Její smrtí jsme ztratili skvělou učitelku, kronikářku a mnozí také dobrou kamarádku. Kdo ji znal, nezapomene na její mírnost, laskavost a obětavost. Kéž jí Pán Bůh dá věčnou slávu.

Samuel Truschka