Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

První fakultní základní umělecká škola v republice

Základní umělecká škola Praha 5 – Stodůlky slaví v tomto školním roce padesát pět let svého působení na našem území. K tomuto významnému jubileu a díky své dlouholeté práci se od září 2016 stává Fakultní základní uměleckou školou Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze. Jako první základní umělecká škola v České republice poskytne svůj prostor mladým umělcům, studentům učitelství, kteří zde budou mít podmínky pro realizaci pedagogických praxí, možnost získat první praktické zkušenosti a rozvinout své profesní kompetence. Na uměleckých školách dosud nebylo systémově stanoveno, jak budou studenti své odborné praxe vykonávat. Pedagogickým odborníkům z HAMU se tak ve spolupráci se ZUŠ Stodůlky podařilo zaplnit prázdné místo v systému. Ze strany ZUŠ Stodůlky to pak byl jasný signál, jak se škola chce profilovat a kterým směrem zaměří své aktivity.

V čem může být naše škola prospěšná studentům HAMU? Jsou připravováni především k profesi výkonných umělců, ale mnozí z nich nakonec zakotví jako pedagogové na uměleckých školách. Mladí umělci, kteří k nám již v pilotním školním roce přišli na odborné praxe, měli příležitost získat náhled na styly výuky, vedení hodin, diskutovat s vyučujícími a získat cenné rady k řešení konkrétních pedagogických situací.

Jmenování fakultní školou pro nás přináší potvrzení kvality, ale také závazek ochoty pomáhat, podělit se o své zkušenosti a nabídnout prostor k realizaci. Toho všeho jsou si učitelé na ZUŠ Stodůlky vědomi. Nový druh práce neberou jako břemeno, ale jako možnost obohatit druhé i sami sebe. Již nyní se návštěvy studentů z HAMU nesou v přátelském duchu, atmosféře porozumění i příslibu nových projektů. Prvním z nich bude 21. 11. koncert v Sále Martinů na hudební fakultě AMU na Malostranském náměstí 13, kde společně vystoupí žáci naší školy a mladí umělci z HAMU. Srdečně vás zveme. Bude zde slavnostně představen celý projekt spolupráce obou škol.

Naše škola slaví letos padesát pět let od svého vzniku. Co to znamená v historii jedné malé školy z okraje Prahy? Ano, byla kdysi malou slečnou, ale bojovala o své místo na slunci, dospěla a začala sama vychovávat mladé umělce. Pozvolna rozšiřovala své pole působnosti. Dnes je to noblesní dáma, která ví, kam směřuje. Je to škola s celopražskou a nyní tedy i s celostátní působností. Generace svých absolventů vždy vítá s otevřenou náručí a snad také proto sem bývalí studenti přivádějí své děti, kamarády, známé. Letos jsme měli rekordní účast zájemců o studium na přijímacích zkouškách.

Školní rok uzavřeli žáci Základní umělecké školy Stodůlky 21. 6. tradičním slavnostním koncertem v kostele sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách, kde nejúspěšnější žáci obdrželi z rukou ředitelky a starosty děkovný list za reprezentaci školy a městské části.

Do dalších let popřejme stodůlecké „zušce“ hodně nadšených pedagogů, hodně elánu do další práce, stálý příliv žáků a podporu okolí. Přejme jí, aby zůstávala otevřená všem, vnímavá k potřebám studentů i pedagogů. Ať je i pro mnoho dalších generací místem, kde se poprvé dotknou krásna, hudby a umění jako takového, místem setkávání, inspirace a třeba i místem, kde vzniknou celoživotní přátelství.

Bojana Kljunič, ředitelka školy
Simona Bárová, učitelka hry na flétnu a speciální pedagog