Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ulice Svitákova

Český vynálezce Leopold Sviták má svou ulici v nové zástavbě Západního Města. Ta vychází západním směrem z ulice Laurinovy jižně od ulice Bessemerovy, lomí se k jihu, prochází křižovatkou s ulicí Kuchařovou a slepě končí. Leopold Sviták byl český automobilový vynálezce, který v letech 1897 až 1898 sestavil první rakousko- uherský osobní automobil NW Präsident. Narodil se 11. října 1856, do obecné školy v Hukvaldech chodil s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem. Po vyučení strojním zámečníkem a praxi ve Vídni přijímá 1. září 1884 místo předáka u Ignáce Schustaly v jeho vagonce v Kopřivnici. Ten se shodou okolností vyučil právě u Svitákova otce. V roce 1895 firma nakupuje některé patenty firmy Benz a rozhoduje se stavět automobily. Dva roky Leopold Sviták konstruoval, sám vyráběl a montoval karburátory, chladiče, kuličková ložiska a ozubená kola. Jen řetězy, zapalovací magneta a pneumatiky se kupovaly. A v roce 1897 byl hotov první osobní automobil v Rakousku-Uhersku NW Präsident. Pak přišlo tragické úterý 1. května 1900. Při zkušební jízdě do Místku se auto v prudkém klesání v zatáčce v Rychalticích převrhlo a řidič se dvěma spolujezdci byli vymrštěni z vozidla. Jeden byl po nárazu hlavou do patníku na místě mrtev, druhý těžce zraněn. Sám Sviták zůstal pravou nohou pod převrženým autem. I po havárii běžící motor mu pak ojnicí rozdrtil pravou nohu až po koleno. Po ročním léčení se stává technickým poradcem generálního ředitele a v roce 1912 odchází ze služeb firmy. Ve čtvrtek 10. prosince 1931 v půl sedmé ráno v Hukvaldech umírá. Při pohřbu jsou rakev, věnce a květiny vezeny na firemních vozech Tatry Kopřivnice a za zvuku automobilových klaksonů je Leopold Sviták uložen do hrobu. Ulice v Praze 13 po něm byla pojmenována v roce 2010.

Dan Novotný