Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vybudování koupaliště – biotopu

Minulé zastupitelstvo prý schválilo prostředky na vybudování koupaliště – biotopu. Můžeme se dozvědět nějaké bližší informace?

Zastupitelstvo MČ Praha 13 schválilo 15. června finanční prostředky na tuto akci a v současné době máme k dispozici projekt. Naším  záměrem je využít nezastavěné území v lokalitě Velká Ohrada vymezené ulicemi Karla Kryla, Jaroslava Foglara, Raichlova, Anny Rybníčkové a Rotavská. Realizací sadových, terénních a stavebních úprav tam vznikne ekologický park s vodní plochou, kterou bude možné  v letních měsících využít ke koupání. Bude zabírat téměř celou plochu pozemku č. 2315/22 v k. ú. Stodůlky o velikosti přibližně 27 800 m2. Využity budou stávající vzrostlé dřeviny a nové výsadby budou rozmístěny především po obvodu pozemku. Kromě stromů zde budou k vymezení prostoru použity volně rostoucí živé ploty nebo skupiny keřů. Středová plocha areálu je určena pro vodní plochu a pobytové trávníky pro návštěvníky. Areál nebude od okolí oddělen, pouze centrální část s koupací vodní plochou bude ohraničena. Kromě relaxace a oddechu tu bude v letní sezoně za odpovídajícího počasí možnost koupání v nádrži s biologicky čištěnou vodou. Vodní plocha ve tvaru písmene C bude zahrnovat brouzdaliště, neplaveckou část i část plaveckou. Protože se počítá s přírodním čištěním vody bez použití chemických látek, bude možné v případě potřeby omezit počet osob, aby nebyla překročena maximální kapacita a byla zachována čistící funkce. Princip přírodního čištění vody (biotop) je založen na využití filtračních jednotek a externí biologie – čistící zóny s mokřadními rostlinami, ve které je voda čištěna pomocí rostlin a mikroorganizmů, takže nezůstává dostatek živin pro rozvoj řas a sinic. Součástí areálu bude také nezbytné zázemí koncipované tak, aby nezatěžovalo životní prostředí. Tímto relativně unikátním projektem získáme tolik potřebnou možnost přírodního koupání v horkých letních měsících, která doposud v oblasti Prahy 13 chyběla.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13