Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hlídejme si své zdraví

Ve středu 14. června se na prostranství před radnicí Prahy 13 uskutečnil 2. ročník akce místní Agendy 21 pod názvem Den zdraví – aneb buďme zdraví v Praze 13. Jednodenní festival zaměřený na prevenci, zdraví a životní styl byl určen snad všem věkovým kategoriím. Akce zaujala několik stovek lidí, kteří mohli ochutnat a zakoupit potraviny od místního farmáře, vyzkoušet pomůcky terapeuta, nechat si změřit hladinu cukru v krvi, otestovat metabolismus, využít služeb zubní hygieničky, projít se modelem tlustého střeva a seznámit se tak s riziky onemocnění tohoto orgánu. Prezentováni byli rovněž poskytovatelé sociálních služeb. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť soutěží s tématikou prevence zdraví.

V rámci akce proběhl také pochod seniorů s netradičním názvem Dalejemi se zdravicí na Den zdraví před radnicí. Pohybu chtiví senioři se sešli na Řeporyjském náměstí, aby vyrazili podél Dalejského potoka přes část Prokopského údolí, vystoupali kopec k Nové Vsi a prošli kolem Asuánu až na Suchý vršek. Jejich poslední kroky vedly před radnici, kde předali starostovi Davidu Vodrážkovi svou zdravici. Za městskou část se pochodu zúčastnil také zástupce starosty Pavel Jaroš a členové sociálního výboru Miloš Drha a Antonín Krejčík.

Hana Zelenková, koordinátor MA 21
Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb