Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NA PALUBĚ JITŘNÍHO POUTNÍKA

Děti z klubu Robinson strávily první polovinu července u rybníka Myslív. Užili jsme si vodní hrátky, táborničení, puťák, bojovky ve dne i v noci. Vše na motivy knihy Letopisy Narnie britského autora C. S. Lewise. Pravidelné páteční schůz ky v Praze nám začínají zase v polovině září (www.klubrobinson.cz).

Vítek Bilbo Malý