Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Občané Prahy 13 spolupracují na Strategickém plánu

Městská část Praha 13 zpracovává od začátku léta Strategický plán. Občané měli možnost zapojit se do průzkumu veřejného mínění, kterého se zúčastnilo 1 248 respondentů. Na webových stránkách projektu byla zároveň k dispozici pocitová mapa, do které bylo zaznamenáno 612 míst/podnětů. Výsledky z průzkumu a pocitové mapy jsou v současné době vyhodnocovány a budou veřejnosti prezentovány na projektovém webu a podrobněji pak na prvním veřejném projednání, které se uskuteční v nejbližší době.

Mimo veřejná projednání, která jsou plánována na září a listopad, se uskuteční tři setkání s občany v rámci kulatých stolů (říjen – listopad). Zde budete mít možnost diskutovat se zástupci vedení MČ a zpracovateli Strategického plánu a vyjádřit své názory k různým oblastem života a k budoucímu rozvoji Prahy 13.

Více informací o celém projektu na www.strategie-praha13.cz.

Martin Šmíd, vedoucí odboru kancelář tajemníka