Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PVK dodají vodu seniorům

Pražské vodovody a kanalizace zahájily spolupráci s naší městskou částí. Bude-li to nutné, dodají na své náklady balenou vodu nemohoucím seniorům a tělesně postiženým občanům. V případě havárie vodovodního potrubí nebo při delších výlukách slouží jako náhradní zdroj pitné vody přistavené cisterny. K těm mají ale starší a tělesně postižení lidé obtížný přístup. PVK tedy přišlo s nápadem dodávek pitné vody balené ve dvoulitrových sáčcích fyzicky znevýhodněným občanům až do domu. „Podstatou je zajistit náhradní zásobování pitnou vodou pro ty, kteří si nemohou dojít k přistavené cisterně. V praxi vše funguje tak, že se nemohoucí senioři či tělesně postižení občané zaregistrují do služby SMS INFO. Pomocí SMS zpráv jim poté chodí informace o přerušení dodávek pitné vody. V případě, že na SMS zprávu zareagují, vedeme je v evidenci a balenou vodu jim do určité lhůty dodáme,“ řekl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí PVK. Na roznášce balené vody spolupracují PVK s Českým červeným křížem.

Eva Libigerová