Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z deníku policie ČR

  • Nezjištěný pachatel využil 29. července v podvečer nepozornosti muže a mezi stanicemi Luka a Jinočany ho během jízdy v autobusu MHD okradl. Ze zadní kapsy batohu, který měl poškozený na sobě, mu odcizil pánskou peněženku s osobními doklady a finanční hotovostí, čímž muži způsobil škodu 1 000 Kč.
  • Neznámý pachatel vypáčil 27. července večer uzamčenou šatní skříňku v pánské šatně fitcentra. Odcizil z ní peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a dalšími osobními doklady. Majiteli způsobil škodu 4 000 Kč.
  • Na naše policejní oddělení se dostavil muž, kterému byl před třemi lety odcizen občanský průkaz. Od té doby si na tento odcizený doklad sjednává nezjištěný pachatel finanční půjčky. Naposled se jednalo o částku 18 000 Kč, která ale sankcemi za neúčinné vymáhání vzrostla na 25 000 Kč. Tuto částku společnost poskytující půjčky po našem oznamovateli požaduje. Tento případ samozřejmě není ojedinělý. Uvádím ho proto, že je nutné hlídat si své osobní doklady a pokud dojde k jejich ztrátě, řešit tuto událost neprodleně s příslušným úřadem.
  • Internet má široké využití a samozřejmě ho využívají i podvodníci nabízející zboží, které nakonec nedodají. Pokud už musíte za vybrané zboží, které vám někdo slibuje po zaplacení dodat, platit předem, buďte opatrní. Jde-li o prodejce, který je pro vás nový, nevyzkoušený, najděte si o něm na internetu reference. Teprve potom, když prodejce nenabízí jinou možnost platby a nenajdete jeho negativní hodnocení, peníze zašlete. Většinou se volí opačný postup. Zaplatí se a hodnocení se hledá, až když zboží není dodané a prodejce je nekontaktní.
  • Neznámý pachatel v době mezi 17. až 18. červencem popsal červenou a hnědou barvou fasády dvou domů v Britské čtvrti. Společenství vlastníků obou domů způsobil škodu 30 000 Kč.

Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra