Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILO

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2017 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2017

SCHVÁLILO

přijetí dotace na výkon sociální práce pro rok 2017

SCHVÁLILO

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 mezi hlavním městem Prahou a MČ Praha 13 na poskytnutí dotace ve výši 635 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 – na výdaje související s poskytováním sociálních služeb (pečovatelská služba)

SCHVÁLILO

poskytnutí dotací z odvodu z výherních hracích automatů v celkové výši 3 824 708 Kč na podporu sportovní činnosti pro:

 1. Taekwondo WTF klub Praha, z.s. 210 000 Kč
 2. HC KERT Park Praha, z.s. 550 000 Kč
 3. TJ Sokol Stodůlky, z.s. 300 000 Kč
 4. Judo Davle-Štěchovice, z.s. 200 000 Kč
 5. SK Hala Lužiny, z.s. 1 564 708 Kč
 6. SK Motorlet Praha, spolek 1 000 000 Kč

a znění smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj sportu

SCHVÁLILO

smlouvu č. 00151431 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13

SCHVÁLILO

doplnění investičních priorit do celkového seznamu schváleného Usnesením č. 0238 ze dne 15. 2. 2017 Zastupitelstvem MČ Praha 13 v rámci Strategického rámce projektu Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v dané oblasti MČ Praha 13 u těchto tří škol:

 • Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744
 • Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963
 • Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580
 

SCHVÁLILO

zprávu o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2016

VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 3. 2017 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 15. 5. 2017 a splnění uložených úkolů a

SCHVÁLILO

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů jejich nositelů

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

zapojení 4 základních škol do projektu z Operačního programu potravinové a materiální pomoci:

 • Základní škola, Praha 13, Mládí 135
 • Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744
 • Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322
 • Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027

 

 SOUHLASILA

s poskytnutím dotace ve výši 30 000 Kč společnosti PROSAZ, z.ú., na letní tábor pro postižené děti, z prostředků získaných z odvodů z výherních hracích zařízení určených pro sociální oblast

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou Ante-ing, a.s., se sídlem Pražská 1430/36, 102 00 Praha 10, která dle protokolu hodnotící komise podala nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu Opravy schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13, rok 2017

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, která podala nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku Rekonstrukce dětského hřiště Běhounkova

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS