Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

1981: Vlaštovičky, kde jste ?

Roku 1981 se v Československu konaly tři významné vnitropolitické události. Tou první bylo 60. výroční vzniku KSČ, druhou XVI. sjezd této strany a třetí volby do všech zastupitelských orgánů. Do Místního národního výboru ve Stodůlkách díky tomu nastoupili noví členové, na které čekala vskutku nelehká práce. „Jedním z prvotních úkolů je usilovat o zachování přijatelného životního prostředí po dobu výstavby Jihozápadního Města a o harmonické začlenění obce do velkoměstské aglomerace,“ píše kronikář František Vlasák. Stodůlky se totiž v posledních letech změnily z poklidné vesničky na obří staveniště se všemi průvodními jevy a problémy.

Mimo jiné docházelo i k velkému úbytku zeleně. „V pondělí 26. října byla bagrem rozčísnuta lípa při chodníku u školní budovy. Stromy, které zde rostly léta, jsou při výstavbě šmahem ničeny,“ uvádí kronikář. Ze Stodůlek navíc kromě stromů mizela i zvířata, což nesl František Vlasák asi velmi těžce. „Ať jsi šel v kteroukoli stranu, nespatřil jsi zajíčka ani koroptvičku. Křepelku zde není slyšet už několik let. Zmizely chlévy, a tím i vlaštovičky. Rovněž tak zmizel ze silnice chocholouš,“ líčí emotivně.

Místní obyvatele ale ještě více trápily jiné věci. Všechny zdejší obchody totiž sloužily současně i stavebním dělníkům, takže vázlo jejich zásobování. Problémy navíc umocňoval špatný stav silnic a chodníků.  „Dne 10. února 1981 nebylo radno chodit na nákup. Všechny přístupové cesty do prodejen byly přerušeny výkopy a nikdo se nestaral, zda jsou zřízeny nějaké lávky nebo schody. Kupující tak byli nuceni šplhat po čtyřech do čtyřmetrového svahu,“ stojí v kronice.

Vozovky ve Stodůlkách byly občas tak znečištěny blátem, že přestávaly jezdit i autobusy městské hromadné dopravy. Neustále docházelo také k poruchám elektřiny a vody. Ta na některých místech netekla hned začátkem ledna, takže občané museli běhat po obci s kbelíky. „Po ulicích byly rozestaveny cisterny s vodou, které však zamrzaly, takže je museli stáhnout. Sotva pak byla závada opravena, došlo k poruše na jiném místě,“ popisuje František Vlasák.

Někdy se v souvislosti se stavbou objevovaly i prohřešky, které musela řešit policie. „Ve středu 28. ledna odpoledne pracoval opilý řidič buldozeru při rovnání terénu u silnice pod hřbitovem. V opilosti hrnul zeminu přes silnici až k rodinnému domku. Svým počínáním tak ohrožoval i dopravu,“ píše kronikář. Okolní obyvatelé proto povolali příslušníka SNB, na kterého ovšem opilý buldozerista vytáhl železný klíč. „Člen bezpečnosti si musel přivolat posily. Společně pak řidiče vyzvali, aby vystoupil z kabiny. Muž při slézání ze schodů upadl, čehož členové SNB využili a nasadili mu pouta,“ zakončuje František Vlasák.

Robert Šimek