Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

„Chlupovka“ slavila čtvrt století

Už čtvrtstoletí uběhlo od založení Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa. Zaměstnanci společně se současnými i bývalými žáky oslavili tuto událost ve čtvrtek 14. června ve velkém stylu. Zavítal mezi ně starosta Prahy 13 David Vodrážka a prožil tak společně se všemi rodiči, žáky a dalšími hosty jeden „obyčejný“ školní den.

O jeho průběh se postarali současní žáci. Ve svižném tempu se vystřídaly různé vyučovací hodiny a den zakončila porada učitelů s písničkou. Program v atriu vyvrcholil odpočítáváním 25 let, které má škola za sebou. Z oken školy se postupně rozbalilo 25 papírových šál, které nazdobily jednotlivé třídy. Špalírem žáků pak prošla paní ředitelka, která postupně dostala 25 červených růží. Nakonec shrnula zajímavou historii školy a popřála jí všechno nejlepší do dalších alespoň sta let.

Po ukončení programu v atriu následovaly dvě hodiny plné dalších vystoupení, představení, výstav, dílen, promítání žákovských filmů a mnoho jiných zajímavostí, kterých byla plná škola.

Věra Matzenauerová, FZŠ prof. O. Chlupa