Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DĚTI ZÍSKALY SPORTOVNÍ NÁČINÍ

FZŠ prof. Otokara Chlupa obdržela od MČ Praha 13 příspěvek ve výši 25 000 korun, který směřuje do oblasti sportu. Část finančních prostředků byla použita na zakoupení sportovního náčiní, které bude sloužit především při výjezdu na školy v přírodě. Část pak na výměnu již nevyhovujících volejbalových sítí a na zakoupení dresů a doplňků pro účely školních soutěží. Poslední květnový den převzala sportovní vybavení z rukou starosty Davida Vodrážky ředitelka školy Zuzana Majstrová. Finanční krytí šlo z prostředků získaných v souvislosti s provozem hracích automatů.

-dn-