Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak se skauti postarali o navýšení finanční podpory spolkům v Praze 13

Jedná se vskutku o skautský čin. Poté, co řadu let skauti ze střediska Hiawatha (i další organizace a spolky) dostávali od místní radnice finanční podporu na celoroční činnost ve výši 3–5 000 Kč, protože jim vedení radnice vždy seškrtalo požadovanou dotaci na tuto výši, došla jim trpělivost a otevřeným dopisem starostovi a na vědomí všem zastupitelům se vymezili proti tomu, jak se finance na podporu volnočasových aktivit na Praze 13 rozdávají. Zpracování žádostí je ve srovnání s jinými městskými částmi náročnější a podpora k tomu neúměrně nízká. V roce 2015 tak při 106 organizovaných skautech na Praze 13 byla podpora MČ ve výši pouhých 28 Kč na dítě! Pro srovnání – podpora MČ Praha 5 pro jejich 80 skautů činila 117 000 Kč a v přepočtu 1 462 Kč na dítě. Jsme o tolik chudší městská část? Nicméně skauti se rozhodli letos o dotaci na Praze 13 nežádat a zároveň přišli s návrhy jak rozdělování peněz administrativně zjednodušit. A výsledek? Administrativa se sice významně nezměnila, ale podle vyjádření pana starosty dostaly všechny organizace podporu, o jakou si žádaly (žádosti nebudou seškrtány). Skautům díky! Letos sice od Prahy 13 nic nedostanou, ale ostatní se mohou radovat. Podařilo se jim tak alespoň částečně změnit něco, o co jsme se opakovaně, ale neúspěšně v minulých letech snažili na zastupitelstvu my. Jak se granty schvalovaly, si můžete ověřit na videozáznamech na našich webových stránkách (zeleniapiratipro13.cz), které dokládají i to, jak se nakládalo s penězi, které se na dotacích ušetřily. Světe div se – byly převedeny do rozpočtu kanceláře starosty a místostarostů pro pořádání předvánočních akcí, což kromě Zelených a Pirátů podpořilo celé zastupitelstvo.

Zuzana Drhová, zastupitelka, Klub Zelení a Piráti pro 13