Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Je nám 35 let

Naši mateřskou školu Večerníček ve Vlachově ulici 1501 ve Stodůlkách jsme slavnostně otevřeli 30. září 1983. Listováním v kronice jsme si vybavili předchozí léta. Za 35 let se u nás vystřídalo téměř 2 300 dětí. Absolvovali jsme mnoho kulturních a sportovních akcí, škol v přírodě i výletů. K již zmíněným aktivitám postupem času přibyly výuka angličtiny, hra na flétnu, plavecký výcvik, účast v různých výtvarných soutěžích, na festivalech mateřských škol Mateřinka... Velkou proměnou prošlo i vybavení interiéru školy.

V září 1997 jsme otevřeli třídu s prodlouženým a celotýdenním provozem, abychom pomohli maminkám, které pracují do pozdních odpoledních hodin. Postupně jsme podle potřeby rodičů provoz upravili do 18.30 hod.

Srdečně zveme všechny bývalé školáčky, jejich rodiče i zaměstnance na společné posezení, které se uskuteční 19. září v 15.30 v areálu mateřské školy. Pětatřicetiletou historii si připomeneme výstavou fotografií a dětských prací. Součástí oslav bude i setkání s představiteli naší městské části a se všemi, které život mateřské školy zajímá. Odpoledne nám zpříjemní i vystoupení DJ Veselá HUBA. Přijďte, těšíme se na vás!

Renata Tichá