Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jitko, děkujeme

V lednu 2014 zahájil v klubovně v Heranově ulici činnost Turistický klub seniorů 2 (Klub seniorů 9). Už 12. ledna se jeho noví členové vydali na první výlet – do obory u letohrádku Hvězda a k mohyle na Bílé hoře. Dnes máme za sebou nejen spoustu úspěšně zdolaných kilometrů, ale všichni jsme bohatší o celou řadu zajímavých zážitků. Proto bychom rádi touto cestou poděkovali dlouholeté vedoucí klubu paní Jitce Chejnové za obětavé a inspirativní vedení klubu a do dalších let jí popřáli pevné zdraví, pohodu, klid a ještě mnoho nachozených kilometrů.

Za všechny členy Stáňa Jarešová