Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Medaile za zásluhy o duchovní hudbu

V pátek 15. června, o svátku sv. Víta, převzala naše obyvatelka Miluše Wiedermannová z rukou kardinála Dominika Duky medaili biskupa Podlahy, udělenou in memoriam profesoru Bedřichu Antonínu Wiedermannovi za zásluhy o duchovní hudbu. Paní Wiedermannová je neteří mistra. Jeho jméno nese jedna z ulic Prahy 13 – blízko radnice. Bedřich Antonín Wiedermann se narodil 10. listopadu 1883 v Ivanovicích na Hané v učitelské rodině. Jeho otec i dědeček se mimo svého zaměstnání věnovali hudbě, byli sběratelé národních písní, takže muzika hýbala životem Wiedermannů celé generace. B. A. Wiedermann byl profesorem na konzervatoři, posléze na Akademii múzických umění, kde založil zatím chybějící sekci pro duchovní hudbu. Za téměř 30 let pedagogické práce vychoval množství znamenitých varhaníků. V 50. letech se začal daleko více věnovat skladatelské činnosti. Ta obsahuje na 250 opusů a jsou to nejen varhanní skladby, ale i skladby klavírní, úpravy děl např. Antonína Dvořáka, která musel přizpůsobit varhanní hře. Dá se říci, že ve své době byl nejplodnějším varhanním skladatelem. Byl také expert na stavbu a dispozici varhan. U nás asi nejsou žádné, které by neprošly jeho rukama. Bedřich Antonín Wiedermann zemřel 5. listopadu 195l, je pochován na Vyšehradě.

-če-