Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Multikulturní koutek

Koncem května jsme díky projektu PRIMAS financovaného Evropskou unií za podpory MČ Praha 13 slavnostně otevřeli v naší FZŠ Trávníčkova m ultikulturní koutek. Ten pomůže formou her a výuky sblížit různé kultury dětí. Po úvodním slovu pana ředitele ocenila jeho přínos i paní místostarostka Marcela Plesníková. Hudební a taneční vystoupení si připravili čeští žáci i žáci s odlišným mateřským jazykem. O občerstvení se kromě nás postarali i rodiče účinkujících. A děti? Ty ihned využily připravené hry, tablety a hlavně interaktivní dotykovou obrazovku. Děkujeme všem, též kolegům, kteří se do této příjemné akce ochotně zapojili.

Marcela Fuglíková, Magdalena Capková