Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Opatření na přechodech pro chodce

S účinností od 3. září zahájí strážníci každodenní dohled nad přechody pro chodce v blízkosti základních a mateřských škol. Dohled bude zajišťován vždy od 7.20 do 8.05 hodin. Dále bude u předem vybraných školských zařízení pravidelně prováděna zvýšená kontrolní a hlídková činnost, zaměřená zejména na bezpečnost menších dětí opouštějících areál školy. Počet míst se zvýšeným dohledem je omezen našimi personálními možnostmi, přesto jde z našeho pohledu o opatření s nejvyšší prioritou. Prosíme tímto všechny občany, zejména rodiče dětí, o ohleduplnost při dopravě žáků do školy a všímavost vůči závadovým osobám v blízkosti školy. Jakékoli podezřelé chování, případně konzumaci alkoholických nápojů či jiných návykových látek v nejbližším okolí školy neprodleně oznamte na bezplatnou linku 156.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP