Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poslední rozloučení

V pátek 3. srpna 2018 ve věku 55 let umřel Víťa Panocha. Odešel bez rozloučení a příliš brzo. Jeho životním krédem bylo pomáhat druhým. Znal jsem ho léta. Byl pro mne víc než kamarád, byl opravdovým přítelem. Benjamin Franklin kdysi řekl: „Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě“. Ano, až teď si uvědomuji, co jeho odchod znamená. Budou mi chybět jeho názory, jeho optimizmus, jeho hlas, jeho kytara a jeho zpívání, jeho pracovní zručnost a třeba i jeho naslouchání lidem a vůbec mnoho dalšího. Odešel člověk, který pro mne, a myslím i pro řadu z nás, znamenal velice mnoho. Čest jeho památce.

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Rozloučení s panem Vítězslavem Panochou, který působil dlouhých 12 let na pozici zastupitele Prahy 13, proběhlo v úterý 14. srpna v obřadní síni Krematoria Motol. Slova zármutku a poděkování při posledním rozloučení pronesl i starosta David Vodrážka. Městská část Praha 13 tímto vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.

-red-