Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

V hraničním městě, v opuštěném lomu a jeho okolí proběhlo letní dobrodružství osadníků, kteří se setkali s náčelníkem Lidu řeky Velkým Hanem. Pod jeho vedením se díky náročným zkouškám stali během jednoho týdne pravými táborníky. Tábornické dovednosti, přespání pod širákem, koupání v lomu, hry, společné zpívání, zamyšlení nad důležitými hodnotami... To vše zažily děti a vedoucí na stanovém táboře klubu Savana 4.–11. 8. v Dubenci u Dvora Králové. Více na www.klubsavana.webnode.cz.

Martin Prchal, Velký Han