Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dřevěný hrad děti baví

Starosta David Vodrážka a místostarostka Marcela Plesníková společně s dětmi z nedaleké základní školy uvedli začátkem června do provozu zrekonstruované dětské hřiště, které je situováno ve vnitrobloku Chalabalova. Hřiště, které je určeno spíše starším dětem, bylo rekonstruováno v podzimních měsících loňského roku. Sadové úpravy byly z klimatických důvodů provedeny letos na jaře. Sportovní plocha je navržena v přírodním stylu, většina herních prvků je z akátového dřeva, které je velmi pružné, pevné a nepodléhá hnilobě. Pro tyto neocenitelné vlastnosti se akát používá pro venkovní sportoviště. Praxe potvrdila, že je to velmi odolná dřevina, která při správné údržbě vydrží několik desítek let.

Protože žijeme v přetechnizované době, plné elektronických lákadel, která nahrává fyzicky pasivnímu prožívání dětství, snažíme se v naší městské části vymyslet aktivity, které by dětem nabídly jinou možnost trávení volného času a motivovaly je k pohybu na čerstvém vzduchu.

Dominantou celého prostoru je dřevěný hrad s úctyhodnou výškou přesahující pět metrů. Je doplněn lanovým systémem a skýtá tak spoustu možností pro tvořivý a fyzický rozvoj dětí. Přijďte si ho vyzkoušet.

Michala Králová