Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak často sekat trávu

Chtěla bych se zeptat, proč MČ Praha 13 seče trávu v sídlištních oblastech tak často. Celé Česko se v létě potýká se suchem a je obecně známo, že vzrostlý trávník zadržuje vodu lépe a dává úkryt hmyzu a drobným živočichům. Mnoho měst v Česku i pražských městských částí již přistoupilo k tomu, že trávník nechávají narůst. Skutečně je nutné sekat trávu vzrostlou i pár centimetrů? Sekačky nám tu hučí neustále, i právě teď, 17. 7.

Zuzana Keményová

Vážená paní Keményová,

děkuji za Váš zájem o prostředí, kde bydlíte. Sekání trávníků je dnes velké téma, které je velmi problematické z důvodu nejednotného názoru odborníků a rozdílných požadavků obyvatel. Městská část se snaží k tomuto přistupovat rozumným kompromisem. Sekáme v rámci údržby ploch veřejné zeleně asi 170 ha ploch. A v současné době jsou všechny naše plochy posekány 2x, 3. seč je prozatím z důvodu současných klimatických podmínek pozastavena. Přednostní činností v zeleni jsou nyní zálivky. Plochy zeleně na sídlišti ale nelze nesekat, seče jsou vlastně i způsob, jak se z trávníků odstraní i psí exkrementy a mají vliv i na výskyt klíšťat. Nyní je na území naší městské části, ale i jinde v Praze, možno porovnat, jak vypadají plochy v naší údržbě, které byly 2x posekány a jak vypadají plochy hl. m. Prahy, kde byla pouze 1 seč a dnes je na nich 50–70 cm vysoká z 80 % uschlá a různě polehlá tráva. Podle mého názoru jsme na tom podstatně lépe.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí