Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Linkou 266 nově do většiny škol

Od 2. září dojde na základě požadavku naší městské části ke změně trasy školní autobusové linky 266. Cíl linky zůstane stejný, ale v úseku mezi Řeporyjemi a Ovčím hájkem pojede jinou trasou, s větším zásahem na školy na území MČ Praha 13. Linka 266 do letošního června jezdila z Řeporyj ulicí Smíchovskou a Jeremiášovou na Ovčí hájek, respektive do Nových Butovic. Od září pojede trasou přes Stodůlky a Mládí, přičemž zvládne v Praze 13 obsloužit větší množství škol. Více na str. 20.

-red-