Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Ve čtvrtek 20. června se v kinosále ZŠ Janského odehrála závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Praze 13. Čtyři týmy ze dvou základních škol oživily vzpomínky pamětníků 20. století. Tři týmy ze ZŠ Janského a jeden z FZŠ Brdičkova představily svou půlroční práci na projektu a seznámily publikum s příběhy pamětníků vzpomínajících především na válečné události. Porota ve složení Petra Verzichová (novinářka), Anna Marie Rabová (historička) a Zuzana Majstrová (ředitelka školy) ocenila zejména aktivitu žáků nad rámec výuky a jejich zaujetí tématy, o kterých pamětníci vyprávěli. Zvítězil tým žáků ZŠ Janského, což potvrdilo, že nově nastavená projektová výuka nese své ovoce a má úspěch.

Jan Havlíček, ředitel školy