Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Žádost o zveřejnění doplňující informace

Na redakci se obrátili zastupitelé Michaela Beránková a Petr Kolář za stranu Zelení a Piráti pro 13 s žádostí o zveřejnění Doplňující informace zastupitele. Vzhledem k tomu, že text uveřejňujeme v plném znění včetně vyjádření vedoucích věcně příslušných odborů, přesahuje svým rozsahem možnosti STOPu v tištěné podobě. Plné znění najdete na webových stránkách městské části www.praha13.cz → Samospráva → Kluby zastupitelů.

Z Doplňující informace zastupitele uvádíme:

Pozitivní konec měl dvouletý boj obyvatel Britské čtvrti o zrušení územního rozhodnutí a zastavení územního řízení ve věci nové cesty pro automobily k bývalému areálu společnosti Švestka... Plánovaná cesta měla vést místem, kde současná silnice končí vjezdem do podzemních garáží bytového domu Svitákova 2818... Napojení areálu bývalé firmy Švestka se bude nakonec realizovat prodloužením Bessemerovy ulice...

-red-