Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zvídavá Praha 13

V pravidelných měsíčních cyklech nabízíme občanům Prahy 13 možnost prohlídek prostorů České národní banky, Parlamentu ČR a dalších zajímavostí celé Prahy. Prohlídky jsou zcela zdarma a jsou vhodné pro všechny bez rozdílu věku. Bližší informace o termínech a registraci získáte na e-mailové adrese ecekovamarsalovaa2@praha13.cz.

Aneta Ečeková Maršálová, radní Prahy 13