Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

2001: Komunitní centrum se otevírá

Rok 2001 začal pro Prahu 13 slavnostně. Městská část se totiž po několika letech rozhodla uspořádat svůj reprezentační ples. Konal se během vrcholné plesové sezony 22. února na Žofíně a k jeho hlavním hvězdám patřila zpěvačka Marta Kubišová. Pořádnou kalamitou se ještě připomněla panující zima, což zdrželo příjezd mnoha hostů. Bohatý program plesu pořádaný agenturou Digital Image Studio přesto proběhl v plné parádě. V malém sále hrál Petr Kříž hudbu 60. až 90. let, kouzelníci předváděli mikromagii a rychlokreslíři malovali portréty hostů, informoval magazín STOP.

Ve druhé polovině února a v první polovině března proběhlo v Praze 13 stejně jako v celé republice Sčítání lidu, domů a bytů. V prvním dubnovém týdnu pak zavítal do městské části cirkus Jo–Joo, ve kterém byla kromě výkonů artistů k vidění i čísla krotitelů lvů a drezůra leoparda. Svůj vřelý vztah k cirkusovému umění prokázal i starosta Prahy 13 Petr Bratský, který se nechal připoutat k otáčivému kolu a principál Jaromír Joo kolem něj vrhal nože, které ve druhé části čísla ještě zapálil, napsal magazín STOP.

Ve středu 13. června zastupitelé městské části oficiálně udělili první tři čestná občanství Prahy 13. Za celoživotní obětavý boj za svobodu proti fašistickým a komunistickým totalitním režimům ho získali generál letectva František Peřina, odbojářka a politická vězenkyně Hilda Hojerová–Čiháková a plukovník Pravomil Raichl, hrdina východní fronty.

Na Slunečním náměstí byla po 405 dnech dokončena stavba Komunitního centra sv. Prokopa. V úterý 19. června se uskutečnilo slavnostní vysvěcení za účasti arcibiskupa kardinála Miroslava Vlka, o den později se pak ve sv. Prokopu konal první koncert pro veřejnost za účinkování Kramářova dechového tria a pěveckého sboru Carmina Vocum. Z kůru zněly netradičně pojaté písně a skladby odpovídající modernímu duchu stavby. „Iniciativa vzešla už před lety zdola od místních lidí a to, co následovalo před a během výstavby, se dá srovnat snad jen se sbírkou na Národní divadlo,“ ocenil starosta Petr Bratský. Více než třetina nákladů stavby byla totiž získána z dobrovolných příspěvků a sponzorských darů. Otevření centra přitom chválil i kardinál Vlk. „Za svůj biskupský život světím teprve druhý kostel,“ přiznal se. Ocenil mimo jiné fakt, že centrum nepřevyšuje okolní zástavbu a mezi paneláky nevyniká svou velikostí a pompézností, ale posláním.

Stavební ruch na Slunečním náměstí tím ovšem rozhodně neskončil, právě naopak. V sousedství kostela začala vznikat oční klinika a v pátek 1. června se za účasti pražského primátora Jana Kasla uskutečnilo také slavnostní poklepání základního kamene nové budovy radnice Městské části Praha 13.

Robert Šimek