Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jízdní cyklopruhy na komunikacích Jeremiášova a Bucharova

Pane starosto, jak je možné, že vedení MČ souhlasilo s něčím tak absurdním, jako je budování jízdních cyklopruhů na komunikacích Jeremiášova a Bucharova?

Naprosto chápu vaše rozhořčení, které s vámi plně sdílím.

Od té doby, co byly cyklopruhy zprovozněny, odpovídám téměř denně na stejné dotazy, a proto jsem se rozhodl k tomuto tématu vyjádřit a celou nesmyslnou situaci zrekapitulovat.


V prvé řadě bych chtěl podotknout, že i já rád jezdím na kole a cyklistika patří k mým oblíbeným sportům. Plně podporuji její rozvoj budováním cyklostezek v naší městské části. Ty však nemají nic společného s vyznačováním cyklopruhů, které na páteřních komunikacích nechalo vybudovat současné vedení MHMP. Neoddiskutovatelným faktem zůstává, že základním principem rozvoje dopravy ve městě je nutnost vhodně zkombinovat všechny druhy dopravy tak, aby se vzájemně doplňovaly a navazovaly na sebe. Cílem je zabezpečit co nejvyšší komfort a bezpečnost všem účastníkům silničního provozu a současně maximálně eliminovat dopad na životní prostředí. Karikaturou tohoto přístupu jsou v poslední době zásahy do dopravy tak, jak je provádí současné vedení kolem primátora, který se obklopil nekompetentními horlivci. Magistrát naprosto chaoticky realizuje rozšiřování cyklopruhů na již tak velmi vytížených komunikacích naší metropole a zásadně nerespektuje názor jednotlivých městských částí.


Klasickým příkladem je změna v Bucharově ulici, která patří k velmi frekventovaným komunikacím, neboť do ní ústí dálnice D5. Cyklopruhy začínají od křižovatky s Jeremiášovou ulicí, funkční jsou ale jen v úseku od Běhounkovy ulice, kde zcela nelogicky končí. Nejhorším místem tohoto projektu je křížení s Rozvadovskou spojkou, ve kterém cyklopruh nejen projíždí světelnou křižovatkou, ale ve směru na Plzeňskou ulici přes ni přechází. Cyklisté se v kopci ocitnou mezi auty jedoucími po Bucharově a mezi těmi, která se do ní připojují z Rozvadovské spojky. V ostrém stoupání cyklopruh překříží přípojný pruh z dálnice a zařadí se doprava. Vozy přijíždějící z dálnice D5 jim dávají přednost. Přitom konec D5 je úzkým hrdlem, kde se v ranní špičce pravidelně tvoří kolony. Podle statistik projíždí v úseku mezi Rozvadovskou spojkou a Plzeňskou ulicí zhruba dvacet osm tisíc aut denně. Pokud by cyklisté cyklopruh skutečně využívali, hrozilo by zde výrazné nebezpečí dopravních nehod a nekonečně dlouhých kolon. Řešení je ale tak hloupé, že se zde naštěstí žádní cyklisté nepohybují.


Dalším nebezpečným místem je křížení Bucharovy s ulicí K Hájům a Upolínová, kde cyklopruh definitivně končí už před autobusovou zastávkou Šafránkova. Klesání směrem k ulici Plzeňská, kde je povolena rychlost 70 km/h, už však projekt neřeší. Zmiňovaný úsek Bucharovy ulice lze pohodlně objet po běžných komunikacích nižších tříd jako například Pekařskou ulicí nebo páteřní cyklotrasou A. Celá Praha 13 je bezpečně průjezdná na kole, aniž by cyklisté využívali komunikace vyšších tříd. Nebezpečným cyklopruhem křížícím Rozvadovskou spojku se už loni v září zabývaly kompetentní orgány městské části Praha 13, které se vyjadřovaly k úpravám v Bucharově ulici právě v úseku mezi Upolínovou a Běhounkovou. V zápisu z usnesení Výboru pro dopravu a bezpečnost MČ Praha 13 stojí: „V navrhovaném řešení úpravy ulice Bucharova se i nadále počítá se zavedením jízdního pruhu pro cyklisty. Výbor již na minulém jednání shledal toto řešení s jízdním pruhem pro cyklisty jako velmi nešťastné a to z důvodu velké frekvence automobilů, což pro cyklisty představuje nebezpečí vážných úrazů, a proto doporučil jeho realizaci až po dokončení Radlické radiály.”


To je však zatím v nedohlednu, přestože se projekt připravuje již od roku 2006. Stavba měla být zahájena letos. K tomu ale díky naprosté ignoraci aktuální politické reprezentace na MHMP nedošlo.

Ing. David Vodrážka starosta Prahy 13
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e–mail: vodrazkad@praha13.cz, internet: www.praha13.cz