Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ocenění nejen učitelům

Ve čtvrtek 4. června proběhlo na radnici naší městské části slavnostní ocenění dvaceti devíti pracovníků z Mateřské školky U Bobříka a ZŠ s RVJ Bronzová. Tato školská zařízení zůstala v provozu i v době nouzového stavu, aby tak mohla poskytnout své služby rodičům, pracujícím v první linii. Starosta David Vodrážka a místostarostka Marcela Plesníková předali finanční odměnu pedagogům a nepedagogickým pracovníkům. Současně také oba poděkovali za vstřícnost a ochotu, se kterou v mimořádně těžké době upřednostnili zaměstnanci zmíněných zařízení zájmy většiny nad svými a neváhali riskovat vlastní zdraví, aby umožnili pracovat rodičům, na nichž záviselo zdraví nás všech.

Michala Králová