Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Těšíme se na nové návštěvníky

Denní stacionář Střediska sociálních služeb Prahy 13 je sociální službou, která je určena pro všechny seniory a osoby se zdravotním handicapem, kteří jsou ohroženi ztrátou soběstačnosti a nemohou být přes den sami doma nebo se jen sami necítí dobře. V denním stacionáři se tak mohou setkat s vrstevníky podobných zájmů a názorů a ztratit pocit samoty a opuštěnosti.

Denní stacionář je bezbariérovým zařízením v ulici Trávníčkova nedaleko stanice metra Luka. Pro naše klienty, kteří jsou tělesně limitováni a nezvládnou se do stacionáře dopravit vlastními silami, nabízíme možnost dopravy vozidlem s vysokozdvižnou plošinou, který je vhodný i pro vozíčkáře.

Stacionář je otevřený každý všední den od 8.00 do 16.30, nicméně klient si sám určuje, kolik času ve stacionáři potřebuje strávit, zda bude docházet každý den nebo pouze ve vybraných dnech během pracovního týdne.

Cena za pobyt je příznivá – činí 22 Kč za hodinu pobytu. Klientům zajišťujeme podle délky stráveného času také stravovací a pitný režim v rozsahu dopolední a odpolední svačiny, oběda a kávy s dezertem. Připravujeme pro ně i pestrý aktivizační program. Každý den je zaměřen na jinou činnost – tvořivé aktivity, pečení, hudební program, cvičení paměti a motoriky, krátké procházky po zahradě a okolí. Naším cílem je podporovat naše klienty v soběstačnosti a samostatnosti a působit tak pozitivně na jejich duševní rovnováhu.

Klienti mohou během pobytu v denním stacionáři využívat i doplňkové služby jako je pedikúra, kadeřnictví a masáže a to za zvýhodněné „seniorské“ ceny. Pomoci můžeme i s celkovou osobní hygienou, kdy nabízíme v prostorech Střediska osobní hygieny možnost využití bezbariérové sprchy nebo vany.

Případným zájemcům poskytneme veškeré informace na telefonních číslech 222 543 021 nebo 602 527 959, více též na webových stránkách Střediska sociálních služeb Prahy 13 www.sssp13.cz.

Martina Cveklová, zástupkyně ředitele SSSP13