Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

InBáze pomáhá už dvacet let

InBáze, z.s., je nevládní organizace, jejímž cílem je podpora cizinců v jejich orientaci a snazší integraci do českého prostředí. Počátky jejího vzniku sahají do roku 2001. Ve dvou pražských pobočkách (Legerova 50, Praha 2 a Krumlovská 4, Praha 4) interně i externě zaměstnává okolo šedesáti osob. Naše služby se orientují na všechny věkové kategorie. Organizujeme pravidelné kluby a výtvarné ateliéry pro děti a mládež ve věku od 5 do 18 let, jednodenní výlety pro rodiny s dětmi do okolí hlavního města, při kterých poznávají českou krajinu a zajímavá místa. V našem Komunitním centru je možné účastnit se nejrůznějších vzdělávacích (kurzy češtiny pro děti i pro dospělé) a volnočasových aktivit. V centru také již několik let probíhají pravidelná seniorská setkání Babí léto. V naléhavých životních situacích našich klientů nabízíme také sociálně-právní poradenství (nájemní smlouvy, žádosti o dávky, pracovní povolení a vízová povinnost...). Naši terénní interkulturní pracovníci doprovází své klienty na úřady, do škol nebo do nemocnic, kde se jim snaží pomoct při vyřizování neodkladných záležitostí, které jsou spojené s jejich životem v České republice.

Významná je i naše spolupráce se školami. Vzděláváme pedagogické pracovníky, kteří se během své výuky setkávají s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a následně jim poskytujeme metodickou podporu. V rámci multikulturní výchovy pořádáme ve školách vzdělávací programy Bedýnky příběhů, jejichž cílem je seznámit nejenom děti a žáky, ale také pedagogy s rozličnými kulturami.

Více informací získáte na www.inbaze.cz nebo nás kontaktujte na e-mailu info@inbaze.cz.

Jana Follprechtová