Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Je kapacita školských zařízení dostatečná?

Pane starosto, začíná nový školní rok, je pro děti ze třináctky kapacita školských zařízení dostatečná? Školy i školky zahájily provoz s opatřeními, jsou na ně připravené?

Péče o děti a školství jsou naší dlouhodobou prioritou a jsem velmi rád, že všechny děti s trvalým bydlištěm v naší městské části, letos jich je více než šest set padesát, byly úspěšně přijaty do mateřinek tady na třináctce.
Do lavic našich deseti základních škol prvního září usedlo sedm set sedmdesát prvňáčků, které jsme akcí Třináctka prvňáčkům přivítali v Centrálním parku. První školní den jsme tak tradičně oslavili. Všechna školská zařízení jsou na nový školní rok perfektně připravena, ve většině z nich přes léto proběhly opravy a rekonstrukce. S vedením škol jsme ve velmi úzkém kontaktu a s předstihem jsme zajistili veškerá hygienická opatření.
Všem dětem a také pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ve školách i školkách přeji příjemný začátek školního roku a držím palce nám všem, ať se letos děti vzdělávají ve školách!

U Fakultní základní školy prof. Otokara Chlupa probíhaly od jara velké úpravy chodníků a trávníků, už je to hotové?

Revitalizace vnitrobloku Fingerova je právě u konce třetí etapy, která zahrnuje nejen modernizaci kruhových záhonů a úpravu zeleně, ale především revitalizaci zpevněných ploch v okolí školy a rekonstrukci cestního systému, který vnitroblok propojí jako celek. V minulých etapách proběhla rekonstrukce dětského a sportovního hřiště, v rámci poslední etapy byly kompletně zrekonstruovány chodníky v západní části vnitrobloku. Provedly se také terénní a parkové úpravy včetně výsadby dřevin a trvalek.
Přívětivější tvář získalo i prostranství před základní školou. Před sochou „Kamenožrouta” je již nový, velký kruhový záhon a okolo nové lavičky. Živičný povrch, který hojně využívají děti na in-linech, zde zůstane zachován. Nově koncipovány jsou také oválné, vyvýšené záhony. Ty jsou srovnány s terénem a před školou tak vzniká další odpočinková zóna s lavičkami a odpadkovými koši.
Kompletní revitalizace vnitrobloku Fingerova trvala několik let, ale výsledek určitě stojí za to.

S novým školním rokem se vrací také kultura a sport do ulic Prahy 13, co všechno se chystá?

Kulturní akce pro veřejnost probíhají již od srpna a mám radost, že se vydařil Koncert pro park, který pořádáme už devatenáct let. Loni se bohužel nemohl konat vůbec a možná právě proto, si ho letošní účastníci užili naplno.
Celé září je nabito desítkami akcí, které jsme připravili v rámci Festivalu volného času Prahy 13. Jako každoročně se můžete těšit na plejádu námětů, jak na třináctce trávit volný čas v jakémkoli věku. Festival vám představí širokou škálu organizací, spolků, sdružení a klubů s ještě širší nabídkou aktivit ze všech oblastí sportu, kultury a zábavy. Věříme, že z programu, si vybere úplně každý.
Všem přeji příjemné festivalové zážitky.

Ing. David Vodrážka,
starosta Prahy 13