Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mezigenerační hry

Poslední červnové úterý proběhlo ve spolupráci stodůlecké knihovny a naší městské části již tradiční a oblíbené odpoledne plné deskových her určené všem věkovým skupinám.
Našim mottem je: Není důležité vyhrát, důležité je strávit společně příjemné odpoledne a pobavit se. A to se stoprocentně podařilo. Účastníci dostali jako poděkování za účast nejen hry od Ligy proti rakovině, ale také dárky od MA 21.
Tým místní Agendy 21 děkuje paní Martě Kravčíkové, vedoucí knihovny v Kovářově ul., za perfektní spolupráci. Mezigenerační hry se konaly v rámci aktivit místní Agendy 21.

-red-