Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nejmenší děti se cizí jazyky učí hrou

Děti se zvládnou naučit cizí jazyk lépe než dospělí. „Pro tříleté děti je to přirozené prostředí, jazyk se naučí automaticky a rychle,“ říká jednatelka Německé školy v Praze Jitka Špetová. Tamní přidružená německá školka od září stále nabízí volná místa pro tří až čtyřleté děti. Ve školce se děti učí nejen němčinu, ale především samostatnosti, rozvíjejí radost z učení a věnují se tvůrčím a pohybovým aktivitám. Děti hrají na hudební nástroje, absolvují dopravní výchovu a rozšiřují si obzory v oblastech přírody a techniky. „Naším cílem je probudit v dětech zájem o objevování, zkoumání. Aby si kladly otázky a vše zkoušely. A to srdcem i rukama,“ doplňuje Jitka Špetová. Školka pracuje na mnoha projektech, jedním z nich je například soutěž ve výrobě vlastních knih. Školka také úzce spolupracuje s rodiči – k dispozici je poradenství v oblasti zdraví, pedagogická a psychologická poradna i logopedická péče. Více na www.dsp-praha.org.