Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Opatření k zajištění zvýšeného dohledu u základních škol

Také letos zahájí strážníci s příchodem nového školního roku každodenní dohled nad přechody pro chodce, které jsou v blízkosti základních a mateřských škol. Dohled na přechodech bude zajišťován pravidelně v době od 7.20 do 8.05 hodin.

Dále bude u předem vybraných školských zařízení prováděna v odpoledních hodinách pravidelná, mimořádná kontrolní a hlídková činnost zaměřená zejména na bezpečnost menších dětí opouštějících areál školy. Žádáme tímto řidiče o ohleduplnost při vjezdu na dozorované přechody pro chodce.

Prosíme zejména rodiče dětí, aby byli všímaví vůči závadovým osobám v blízkosti školy a jakékoli podezřelé chování včetně konzumace alkoholických nápojů či jiných návykových látek v nejbližším okolí školy neprodleně oznámili službukonajícímu strážníkovi nebo na bezplatnou linku 156.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP