Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parkoviště na střeše je opět k dispozici veřejnosti

Po několika letech soudních sporů o užívání parkoviště na střeše garážové budovy Společenství vlastníků jednotek Garáže Archeologická s podporou městské části Praha 13 uspělo. Parkoviště na střeše je na základě rozhodnutí soudu o provedení exekuce opět k dispozici veřejnosti.
Budovu garáží v Archeologické ulici postavil soukromý investor s podmínkou, že na střeše budovy bude parkoviště pro místní obyvatele. Tak byla budova i zkolaudována. Po dostavbě ale původní vlastník rozprodal jednotlivé garáže a užívání parkoviště na střeše smluvně svěřil další firmě (RG Parking). Ta však tento závazek nerespektovala. V roce 2018 dokonce bez souhlasu vlastníka (SVJ) namontovala k vjezdu na střechu bránu, která parkování místním obyvatelům na garážovém domě znemožnila.

„V květnu vydal soud konečné rozhodnutí a potvrdil oprávněný nárok SVJ na užívání parkoviště a také námitky ÚMČ Praha 13 k instalaci brány. Parkoviště na střeše je tímto opět ve správě SVJ Garáže Archeologická v souladu s původními kolaudačními podmíkami,“ sdělil za SVJ Garáže místopředseda výboru pan Bergmann.
„Několikrát jsme konkrétní firmu vyzývali k odstranění zábran u vjezdu na střešní parkoviště, s SVJ Garáže jsme byli v úzkém kontaktu a maximální možnou měrou jsme se snažili SVJ pomoci. Jsem rád, že místní mohou opět parkovat na střeše a že nekalé podnikatelské praktiky byly soudně potrestány a napraveny,“ řekl starosta David Vodrážka.

Lucie Steinerová