Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Po stopách Davida Černého

Dnešní procházku za díly známého umělce začneme u vchodu do zahrady Kinských na Smíchově. Vpravo od něj ční z trávy torzo invazního tanku. V den padesátého výročí sovětské okupace Československa v roce 1968 ho sem umístil David Černý. Vejdeme do zahrady a dojdeme k soše H. Kvapilové, vlevo vedle letohrádku Kinských. U sochy, mezi cestou a letohrádkem, jdeme do průchodu se schodištěm a vyjdeme v ulici Holečkova. Pokračujeme nahoru, za kostelem sv. Gabriela, dojdeme na křižovatku, od ní vlevo se dostaneme ke vchodu galerie současného umění FUTURA ART, ve dvoře je socha Zadky z roku 2003. Kromě toho je zde řada dalších moderních exponátů. Pokračujeme nahoru Holečkovou ulicí až na třetí křižovatku s ul. Erbenova, kterou sejdeme dolů, přejdeme hlavní ulici s tramvajemi a podél zdi Malostranského hřbitova na konec Erbenovy ulice, zde doprava k přechodu, přejdeme a Husovými sady míříme rovně k pomníku J. Husa. Dál pokračujeme cestou nad hřištěm se zeleným plotem, stoupáme serpentinami, do ulice Na Věnečku, kde se na první křižovatce dáme doprava. Vyjdeme na prostranství před budovou Školní inspekce, za ní odbočíme doleva do ulice Na Černém vrchu. Ocitneme se na dalším prostranství a pokračujeme vpravo do druhé ulice. Na začátku další křižovatky si všimněte žlutých vrat vily vlevo. Jde o kulturní památku Winternitzova vila. Je dílem architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty. Na této křižovatce pokračujme do ulice Na Cihlářce. Vyjdeme u supermarketu Albert, proti němu je hospůdka Na Vinici. Přejdeme na protější stranu a míříme doprava nahoru ulicí Peroutkova až k autobazaru na druhé straně silnice, zde jdeme doleva uličkou Na Odbočce. Na jejím konci vidíme zeď hřbitova Malvazinky. Pokračujeme rovně ulicí Peroutkova až k autobusové zastávce Waltrovka, kde odbočíme doleva do ulice Barvitiova. Jsme v areálu bývalé továrny Waltrovka, jež proslula výrobou leteckých motorů.

Na Walterově náměstí stojí další tři sochy – Pegasové. Sochy jsou napůl koňmi a napůl motory. Několik metrů proti nim stojí v průchodu budov socha Speederman. Představuje nahou stříbrnou postavu superhrdiny. U Pegasů pokračujeme nahoru po červeném schodišti. Rovně dojdeme ke stanici metra Jinonice, kde se napojíme na žlutou a míříme do podchodu. Za hospodou Grádo žlutou opustíme a jdeme doprava k Butovickému rybníku stále rovně touto ulicí k dalšímu rybníku, dál rovně na křižovatku s bývalým raně barokním jinonickým zámečkem, Butovický dvorec. Za oplocením hned doprava pěšinkou v trávě, na malém rozcestí pěšin vpravo k Panskému rybníku. Podél něj dojdeme na větší rozcestí pěšin, zde vlevo k silnici, přejdeme a pokračujeme rovně až ke stanici metra Nové Butovice. Dojdeme k podchodu pod silnicí a objevíme se na prostranství s posledním dílem Davida Černého na naší trase. Jedná se o kameru Trifot, která na vás koulí obří oči a snímá vás. Uvidíte sami sebe na panelech kolem. Stojí před restaurací stejného jména, vedle které je galerie Czech Photo, jež prezentuje současné domácí i světové umění s důrazem na fotografii. Naproti je robotická vinárna. S lidskou obsluhou se tu téměř nesetkáte, vaši objednávku vyřídí robot. Autory návrhu dvoupatrové futuristické budovy jsou vedoucí studia Black n´ Arch David Černý a Tomáš Císař, které je součástí společnosti Trigema – investora celého projektu. Zde dnešní výlet končí. Máte za sebou krásných sedm a půl kilometru. Zdrávi došli!

KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan Marta Kravčíková