Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Se Sokolem do života

Naše MŠ Rosnička se zapojila do projektu pro předškolní děti Se Sokolem do života, jehož náplní je celoroční objevování světa pomocí pohybových aktivit a všestranné rozvíjení poznání. Záměrem je každodenní pohyb jako přirozená potřeba dětí a součást zdravého životního stylu v rámci mateřské školy. Projekt může být i dobrou inspirací pro volnočasové aktivity dětí s rodiči. Jde o přirozená cvičení, gymnastické, atletické zaměření, manipulace s míčem apod. Na konci školního roku děti dostanou drobné dárky jako odměnu za splnění všech úkolů.
Tento projekt, do kterého jsme vstoupili s velkým nasazením, naplnil naše očekávání a považujeme ho za správné a smysluplné rozhodnutí v podpoře zdravého rozvoje všech dětí.

Hana Pražáková, vedoucí učitelka