Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Setkání MAP II Praha 13

V červnu se uskutečnilo závěrečné setkání MAP II (Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/ 0008587). Realizační tým spolu s Řídícím výborem a pracovními skupinami informoval hosty z Úřadu městské části Praha 13, z KAP Praha a NPI ČR o své činnosti, strategickém plánování, o potřebách škol. Během tohoto tříletého projektu byly realizovány implementační aktivity (vybavení do škol, podpora ICT, otevřené hodiny a workshopy zaměřující se např. na polytechnickou výchovu), dále celá řada seminářů a workshopů v rámci Budování znalostních kapacit. Vždy jsme vycházeli z aktuální situace, příkladem jsou webináře Distanční vzdělávání pro pedagogy i rodiče pomocí Microsoft Teams. Navazující dvouletý projekt MAP III byl MŠMT bezvýhradně schválen a začíná 1. 8. 2021. Budeme pokračovat nadále v našich aktivitách, abychom opět přispěli ke kvalitnímu vzdělávání.

Petra Řezáčová