Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z DENÍKU POLICIE ČR

V průběhu měsíce července a srpna se nám podařilo objasnit několik krádeží kol ze zaparkovaných vozidel. Pachatel vždy kradl originální hliníkové disky s tím, že odcizil kola z jedné strany vozidla. To pak nechal stát na heveru. Tento výtečník se však neorientoval „jen“ na krádeže pneumatik včetně disků. Když viděl na opuštěném místě zaparkované vozidlo s věcmi uloženými uvnitř, měl majitel smůlu. U tohoto vozidla rozbil okénko dveří a odložené věci odcizil. Takto provedl vloupání do vozidla jednoho běžce, který ponechal své vozidlo zaparkované u polní cesty. V současné době všechny dosud zjištěné případy, se kterými by mohl mít tento pachatel spojitost, prověřuje Služba kriminální policie a vyšetřování. Pokud bude ze spáchání této trestné činnosti usvědčen, bude mu hrozit trest až na tři léta. Vzhledem k tomu, že se jedná o pachatele zkušeného, přikláněl bych se k tomu, kdyby mu hrozil trest spíše u horní hranice této trestní sazby.

V minulých letech jsme během prázdnin zažívali spíše pokles počtu spáchané trestné činnosti. Letošní léto to však bylo trochu jiné. Vidím souvislost s epidemií covid-19 a s ní souvisejícími opatřeními Vlády ČR. V květnu totiž došlo k rozvolnění a tím pádem i k nárůstu páchané trestné činnosti. Zaznamenali jsme zvýšený počet prakticky v každém druhu trestné činnosti. To znamená více kapesních krádeží, vloupání do domů a bytů a podobně. V podstatě nezměněný zůstal počet například u internetových podvodů, protože páchání této trestné činnosti epidemie a s tím související omezení nijak neovlivnila.

Chtěl bych čtenáře ještě upozornit na případ, kdy pachatel pod záminkou nákupu elektronické měny, jako je např. bitcoin, získal přístup do internetového bankovnictví poškozeného a potom prováděl na jeho účtu různé transakce. V případě, který jsme zaznamenali na Místním oddělení Stodůlky sice nedošlo ke škodě na majetku, ale majiteli účtu "protekl" přes účet cca milion. Jaký to mělo účel, se pouze domníváme. Nicméně pachatel již přes internetové bankovnictví jménem poškozeného zažádal o úvěr na 500 000 Kč, který naštěstí nebyl schválen. Nikomu nepředávejte přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví a nikdy se do internetového bankovnictví nepřihlašujte přes odkaz zaslaný v e-mailu či sms apod.

Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna