Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak se žije na třináctce – průzkum veřejného mínění

V ulicích Prahy 13 proběhl průzkum veřejného mínění. Vedení radnice tak chtělo zjistit, co se místním občanům líbí, s čím jsou spokojení a co jim naopak vadí. Průzkum identifikoval i problémy, které lidé při životě v Praze 13 pociťují. Výsledky prezentují názory obyvatel z různých věkových i sociálních skupin. Pro vedení radnice je to pomyslné zrcadlo, ve kterém může vidět pozitiva i negativa života v městské části. Okruhy otázek byly zaměřeny na všechny důležité oblasti života ve městě: celková spokojenost s životem v Praze 13, městská zeleň a parky, bezpečnost, občanská vybavenost, doprava a parkování, čistota, výstavba i bezpečnost a činnost městského úřadu. V daných oblastech se hodnotila spokojenost se stavem nebo dostupnost. Dále také bylo cílem zjistit, jak se názory lidí liší v různých oblastech naší městské části – data lze třídit podle věku, pohlaví, vzdělání a místa bydliště v Praze 13.
Máme radost, že z průzkumu vyšlo, že jsou občané primárně s životem na třináctce spokojení. U 89 % obyvatel Prahy 13 převažuje celková spokojenost se životem v naší městské části (89 % lidí hodnotilo celkovou spokojenost 7 a více body). Dvě nejvyšší hodnocení na škále 1–10 uvádí u spokojenosti s bydlením v této lokalitě téměř polovina (47 %) lidí. Nejvyšší spokojenost uvádí mladí do 29 let. Na bydlení v Praze 13 je podle občanů nejcennější zeleň a blízkost přírody. Čtyři z deseti obyvatel dokonce neuvádí žádná negativa místa, ve kterém žijí. Celková spokojenost také panovala ve většině dílčích oblastí, z nichž je nejlépe hodnocená zeleň, velmi dobře jsou ale vnímány i další oblasti. Získaná data nám také prozradila a potvrdila, jaké jsou nejpalčivější problémy. Není překvapením, že hlavní z nich je otázka parkování. Průzkum se zaměřil i na řešení problému, což radnici může přinést cenné informace, díky nimž bude s řešením spokojeno nejvíce lidí.
V průběhu září 2022 budete obeznámeni s podrobnými výsledky tohoto průzkumu ve speciálním vydání zpravodaje STOP, který rovněž dostanete do svých schránek. Na webových stránkách úřadu bude k dispozici kompletní závěrečná zpráva. Výsledky budou k dispozici také na sociálních sítích. Průzkum veřejného mínění pro městskou část provedla renomovaná agentura ppm factum.

-red-